25 mei t/ 22 juni

opening 25 mei 14 uur

Extra openingstijden, 18 mei, vrijdag 31 mei, 7, 14 en 21 juni

Peter van Damme

Schilderijen en werk op papier

Peter van Damme (Den Haag, 1957), is kunstschilder en woonachtig in Zutphen.
Zijn opleiding heeft hij gevolgd in Kampen, het huidige Artez. Hij heeft lessen gevolgd aan de afdeling autonoom schilderen en tekenen en studeerde tevens af aan de 1e graads lerarenopleiding.
Na zijn afstuderen in 1983 heeft hij zich als kunstschilder, naast andere werkzaamheden, verder ontwikkeld. Vanaf 2007 is er sprake van een brede beeldende ontwikkeling met presentaties, tentoonstellingen, exposities en deelname aan kunstbeurzen.
In zijn werk is kleur veelal essentieel. Evenals gelaagdheid. zijn werk bestaat uit schilder-, teken- en grafische kunst. Hij maakt gebruik van meerdere gangbare maar ook minder gangbare materialen om een sterkere lading aan de “huid” van een werk te geven. Met name door het gebruik van takken, stro, zand, textiel, henneptouw etc.
Wat hem bezighoudt in zijn werk is hoe hij met zijn werk zo kan omgaan dat zijn gevoelens het particuliere overstijgen en universeel worden. Zichtbaar dus. Gevoelens van liefde, vreugde en blijdschap maar ook strijd, woede en boosheid.

petervandamme.com

David Beliën

Glas

Geboren op 28 Januari 1976 te Nijmegen. Ging na het afronden van het VWO in Oss eerst werktuigbouwkunde studeren aan de TU in Eindhoven. Al snel bleek dat dit te theoretisch was en de passie meer bij het bedenken en creëren lag. Hij maakte de overstap naar de Kunst Academie in Tilburg waar hij in 2000 afstudeerde in 3-dimensionale Vormgeving en Fotografie. Tijdens de studie stuitte hij op het materiaal glas en raakte hier compleet door gefascineerd. Het probleem was echter dat de Academie niet beschikte over de kennis noch de faciliteit om met glas te werken dus was het zoeken naar mogelijkheden om toch met dit materiaal te kunnen experimenteren. Dat beperkte zich tot het smelten van scherven in een keramiekoven, maar al snel bleek dat je het niet voldoende met de hand kon vormen. Na de academie werkte hij in diverse baantjes als postkamer medewerker en boodschappen bezorger en spaarde geld om in 2003 naar een Speciale middelbare school voor glaskunstnijverheid in Zelezny Brod in Tsjechië te gaan. Hier volgde hij een intensieve extra curriculaire training om de basis van het glasblazen te leren. Daarna was het lange tijd zoeken naar mogelijkheden deze vaardigheden te ontwikkelen en werk te vinden binnen dit vakgebied. Het Ambacht in Nederland is vrijwel uitgestorven dus was hij daarna nog vaak in Tsjechië te vinden, maar ook in België, Zweden en Amerika. Wel kon hij zijn eerste stappen zetten in Nederland bij het Glasmuseum destijds in Hoogeveen en later even in Schiedam. In 2009 werd het pas echt serieus in Nederland toen hij veel samen ging werken met Mark Locock in zijn blazerij in Orvelte (Dr). In die tijd kreeg hij veel tijd om zich vrij te ontwikkelen en gaf vele demonstraties. Totdat in 2011 de uitnodiging volgde om bij het Nationaal Glasmuseum in Leerdam te komen werken waar 8 jaren daarvoor de deuren nog gesloten bleven. Hier werkte hij met veel verschillende mensen uit verschillende landen en zich tot en met 2019 ontwikkelde tot een volleerd Glasblazer kunstenaar. Door problemen in de organisatie en de conflicten die daarop volgden zag hij zich genoodzaakt om zelf een studio op te bouwen wilde hij nog langer in staat zijn om zijn kunst te kunnen blijven maken. Nu zit hij in Zutphen en heeft inmiddels een studio weten op te bouwen die in bescheiden vorm al glas blaast en bewerkt. Hier probeert hij nu alle plannen die hij in Leerdam had willen uitvoeren zelf uit te voeren in de vorm van de opzet van een Glas School en een studio waar een nieuwe generatie glasmakers, designers en kunstenaars een plek vinden om hun producten en kunstobjecten in te ontwikkelen.

daoglas.nl/home/glasblazer-david-belien/


29 juni t/m 6 augustus

opening 29 juni 16 uur

Jan van Ruijven

Schilderijen

Een kleurrijke wereld

Na een succesvolle loopbaan als grafisch ontwerper, waarin Jan Christiaan van Ruyven zijn gevoel voor vorm en kleur in dienst stelde van een breed scala aan opdrachtgevers, was het voor hem een natuurlijke volgende stap om door te gaan als vrij kunstenaar. Niet langer om ‘iets’ te verbeelden, maar ditmaal om het plezier van het verbeelden zelf. Schilderen bleek het ideale medium.
In het begin doken de grafische elementen ongewild op. Al gauw echter kregen kleuren in al hun schakeringen meer invloed en ontstonden abstracte vormen.
Het wonen op de ‘campagne’ in Frankrijk heeft zeker tot die ontwikkeling bijgedragen. De natuur altijd onder handbereik kán haast niet anders dan inspireren. De elementen die elkaar altijd weer de ruimte gunnen.
Jan van Ruyven: “Het is spannend je eigen fantasie zijn werk laten doen. Schilderen om te schilderen. Met als resultaat een andere, kleurrijke verbeelding van de zichtbare werkelijkheid. Een nieuwe werkelijkheid die ik graag met anderen wil delen.

www.christaanvanruyven.com

Tajddin Özen

Beelden

Zijn achtergronden en herinneringen worden uitgedrukt via beelden van mens en dier in brons en steen. Tevens houden zij verband met mythologische verhalen. Vanuit welk perspectief je de beelden ook bekijkt, zij vertellen telkens weer een ander aspect van een verhaal. Een levensverhaal dat in zijn verdere ontwikkeling werd opgetekend: macht, onderdrukking, solidariteit, bevrijding en ook een verbinding tussen heden en verleden. Het is alsof mens en dier in zijn beelden hiervan getuigen. De kracht van de beelden is, dat zij universele menselijke thema’s vertolken. Het thema “open en gesloten” dat in de beelden tot uitdrukking komt, nodigt de kijker uit hierover te reflecteren en geeft ruimte voor eigen interpretaties. De bronzen beelden rusten als het ware met een inhoudelijke verbinding op het voetstuk. Zo geven het brons en het steen ieder een eigen accent aan elkaar, terwijl de eenheid in beide materialen tot uitdrukking komt.

www.tajddinozen.com